Лектири и дела за трета година

Лектири:

 1. Малечката Фадета - Жорж Санд
 2. Авантурите на Артур Гордон Пим - Едгард Алан По
 3. Ревизор - Николај Гогољ
 4. Две Марии - Славко Јаневски
 5. Раскази - Е.Т.А. Хофман

 Дела:

 1. Клетници - Виктор Иго
 2. Страданијата на младиот Вертер - Јохан В. Гете
 3. Страснувањето на Чајлд Харолд - Џорџ Гордон Бајрон
 4. Гарванот - Едгард Алан По
 5. Злосторсто и Казна - Достоевски
 6. Смртта на Иван Илич - Толстој
 7. Улица - Славко Јаневски
 8. Крпен живот - Стале Попов

 Горе-доле во сите гимназии се обработуваат овие дела и лектири. Во некои гимназии можни се отстапки.


Лектири и дела за втора година

Лектири:

 1. Басни - Иван Крилов
 2. Басни - Лафонтен
 3. Гуливеровите патувања - Џонатан Свифт
 4. Александар Македонски - Жан Расин

Дела:

 1. Пеколот - Данте Алигери
 2. Канционерот - Франческо Петрарка
 3. Декамерон - Џовани Бокачо
 4. Дон Кихот - Мигел де Сервантес
 5. Сон на летната ноќ - Шекспир
 6. Хамлет - Шекспир
 7. Кандид - Франсоа Волтер
 8. Сид - Пјер Корнеј
 9. Тартиф - Ж.Б.П. Молиер Горе-доле во сите гимназии се обработуваат овие дела и лектири. Во некои гимназии можни се отстапки.


Лектири и дела за прва година

Лектири:

 1. Македонска народна поезија
 2. Современа македонска поезија
 3. Шаргринска кожа - Балзак
 4. Вујко Вања - Чехов
 5. Евангелие од новиот завет
 6. Тристан и Изолда

Дела: 

 1. Гилгамеш
 2. Библија
 3. Илијада
 4. Одисеја
 5. Ојдип Тиранин - Софокле
 6. Панонски легенди
 7. О писменех

 Горе-доле во сите гимназии се обработуваат овие дела и лектири. Во некои гимназии можни се отстапки.